Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Liên hệ

Phòng kinh doanh: Ms. Nguyễn Phương Huệ

 • Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • 84 981 331 401 - Fax: +848 37545840
 • phuonghue@in7.com.vn
 • www.in7.com.vn
 • Xem bản đồ

Phòng kinh doanh: Ms. Võ Thị nghĩa

 • Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • 84 39 409 46 95 - Fax: +848 37545840
 • nghiavt@in7.com.vn
 • www.in7.com.vn
 • Xem bản đồ

Phòng Kỹ Thuật: Mr. Nguyễn Văn Chí

 • Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • 84 913 894 474 - Fax: +848 37545840
 • vanchi@in7.com.vn
 • www.in7.com.vn
 • Xem bản đồ