Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Liên hệ

Phòng kinh doanh: Mr. Nguyễn Trung Nam

 • Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • (84.8) 0947 049 059 - Fax: (84.8) 37545840
 • trungnam@in7.com.vn
 • www.in7.com.vn
 • Xem bản đồ

Phòng kinh doanh: Ms. Nguyễn Thị Kim Hoa

 • Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • (84.8) 0907 007 387 - Fax:
 • kimhoa@In7.com.vn
 • www.in7.com.vn
 • Xem bản đồ

Phòng Kỹ Thuật: Mr. Nguyễn Văn Chí

 • Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
 • (84.8) 0913 894 474 - Fax:
 • vanchi@in7.com.vn
 • www.in7.com.vn
 • Xem bản đồ