Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo cổ đông

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhiệm kỳ V (2024-2029), cụ thể như sau: