Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Là một giải pháp chia sẻ thành quả sản xuất kinh doanh, thể hiện sự quan tâm thực sự của Công ty về quyền lợi cho những cá nhân có chuyên môn giỏi, tâm huyết và có những đóng góp thực sự đang và sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho Công ty.

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC 2017 ĐỢT 2
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC 2017 ĐỢT 2

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.