Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

Thông báo chia cổ tức 2018
Thông báo chia cổ tức 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2018

HỒ SƠ THOÁI VỐN
HỒ SƠ THOÁI VỐN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN - CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 - 2015
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 - 2015

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1