Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019. Vui lòng bấm vào đường link bên dưới để xem thông báo.

Link: Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019