Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải nội dung thông báo.

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016