Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC 2017 ĐỢT 2

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải nội dung thông báo.

Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC 2017 ĐỢT 2