Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

HỒ SƠ THOÁI VỐN

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước. Vui lòng truy cập link bên dưới để nắm thông tin.

HỒ SƠ THOÁI VỐN