vi en

Thông báo cổ đông

HỒ SƠ THOÁI VỐN

HỒ SƠ THOÁI VỐN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN - CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 - 2015

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 - 2015

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1