Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Nguồn nhân lực

Đội ngũ nhân viên được đào tạo chính quy, yêu nghề, có kinh nghiệm luôn đảm bảo cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm có chất lượng, sẵn sàng tham gia tư vấn cho Khách hàng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất đối với từng sản phẩm in.

Trong giai đoạn hiện nay, xác định con người là yếu tố quyết định cho mọi thành công, công ty đã và đang tiếp tục củng cố nguồn lao động có chất lượng cao bằng các giảp pháp liên kết với Khoa In trường ĐHSP kỹ thuật TP.HCM bồi dưỡng, đào tạo, lựa chọn công nhân kỹ thuật, tuyển lao động gởi đi đào tạo, tuyển dụng những kỹ sư đã tốt nghiệp chuyên ngành in hoặc các ngành kỹ thuật khác, các cá nhân có tay nghề với những chính sách ưu đãi phù hợp, tạo điều kiện thử sức với các công việc quản trị để tạo nguồn cán bộ khung cho Công ty. 

- Số CBCNV: 208 người
- Trình độ  :  32 Đại học
                    20 Cao đẳng – Trung cấp
                    56 Công nhân Bậc 4/7 trở lên