Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP IN SỐ 7

 
_ Các hoạt động chi đoàn của In 7:
+ Hoạt động học tập, sinh hoạt đoàn và Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên: 
  Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi và trong nhà 
 Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng 
+ Hàng năm In7 kết hợp cùng với các tỉnh vé số thực hiện các chuyến đi thiện nguyện
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'JỚC CỘNG HÃA XÃ HỘI CHỦ EA VIỆT NAM M LE Học BONG' Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời Không có mô tả ảnh. 
 Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh. 
+ Các hoạt động In7 tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi thăm các danh lam thắng cảnh củng như đi giả ngoại cùng vs các hoạt động ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản 
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng, mọi người đang chơi bóng bầu dục và cỏ
   Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, đại dương và bãi biển  
_ Các hoạt động hội thao hàng năm của In7
+ Cuộc thi ảnh về Công Ty In7
 Không có mô tả ảnh. Không có mô tả ảnh. Không có mô tả ảnh.    
+ Các hoạt động thể thao tại In7
Không có mô tả ảnh. Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và đám đông  Có thể là hình ảnh về 1 người, đang chơi thể thao, đang đứng và ngoài trời  Không có mô tả ảnh.