" />

Thông báo cổ đông

Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

11:10 | 30/01/2018
Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2
THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đông

THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đông

16:21 | 21/07/2017
THÔNG BÁOV/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đôngCăn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Côngty cổ phần  In số 7  trân trọng  thông báo  đến Quý cổ đông  về ...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017

15:41 | 08/05/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ( niên độ 2016)   Công ty cổ phần in số 7 đã đượctiến hành vào lúc 14giờ 30 ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7,với tổng số cổ đông và người ...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

08:44 | 21/04/2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (niên độ 2016) Công ty cổ phần in số 7 sẽ được tiến hành vào lúc 14giờ00  ngày  28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, ...
Thông báo đăng ký chốt danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2017

Thông báo đăng ký chốt danh sách dự đại hội đồng cổ đông 2017

16:28 | 15/04/2017
THÔNG BÁO về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2017

Giới hạn tin theo ngày: