Nguyên vật liệu

001

Giấy

002

Mực in

003

Màng OPP

004

Keo dán

005

Mực in DIC

006

Mực in Bestack

007

Dung dịch nước máng STABILAT