Liên hệ

Công ty Cổ phần In số 7

Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

(84.8) 37545839 (4 lines)- Fax : (84.8) 37545840

www.in7.com.vn

Xem bản đồ