Tài liệu

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

14:20 | 14/04/2018
Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần In số 7Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7  trân trọng kính mời Quý  cổ đông tham dự Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

11:10 | 30/01/2018
Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2
THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đông

THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đông

16:21 | 21/07/2017
THÔNG BÁOV/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đôngCăn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Côngty cổ phần  In số 7  trân trọng  thông báo  đến Quý cổ đông  về ...

Giới hạn tin theo ngày: